Chlorella

Chlorella Chlorella i spirulina są w ostatnim czasie bardzo często używane w naszej diecie. Czym zatem się różnią? Chlorella jest jednokomórkową zieloną algą, zaliczaną do królestwa roślin (eukariota), w przeciwieństwie do spiruliny, która jest sinicą (cyjanobakterią) zaliczaną do królestwa bakterii (prokariota). Spirulina jest bogatym źródłem białka, chlorella źródłem życiodajnego chlorofilu oraz białka. Ze względu na […]