25 July 2024

Zdrowie powinno być najważniejsze

Promowanie zdrowia i ruchu na świeżym powietrzu nie należy tylko i wyłącznie do organów władzy czy administracji publicznej, albowiem o zdrowie społeczeństwa troszczy się wiele różnych podmiotów. Niektóre z nich to instytucje finansowane całkowicie ze środków budżetowych, a więc ich działania są przeważnie usankcjonowane w najróżniejszych ustawach i aktach. Są jednak i takie placówki dydaktyczne jak szkoły podstawowe czy gimnazja, które przecież nie mają dodatkowych środków na promowanie zdrowia, ale w ramach realizowania swojej codziennej misji edukacyjnej powinny one bardzo szeroko omawiać kwestię zachowań szkodliwych i działań prozdrowotnych. Tak, aby dzieci czy młodzież po wejściu w samodzielne życie, były całkowicie świadome tego, jak poszczególne wybory jak jedzenie przetworzonej żywności albo palenie papierosów, może wpłynąć na ich samopoczucie, wygląd, zdrowie i wreszcie – pozycję społeczną. To, co szkoły zrobią w temacie odpowiedniego przygotowania dzieci, szybko może zostać jednak zniweczone przez rodzinę czy najbliższe rówieśnicze otoczenie ucznia. Jeśli w szkole zachęca się do aktywności fizycznej, której absolutnie nie wspiera się w domu dziecka – jego szanse na wejście w typowo treningowy reżim są znikome.

Previous post Zdrowy lunchbox do pracy
Next post Owoce to nie tylko zdrowie