28 November 2022

Zdrowe społeczeństwo

Ratowanie fatalnych wyników zdrowotnych społeczeństwa jest zdecydowanie trudniejsze i kosztowniejsze, aniżeli profilaktyka, czyli zapobieganie takim gorszym wynikom. Na profilaktykę składa się wiele czynników i są one mocno uzależnione od systemowego, strategicznego podejścia, co sprawia, że na pewno nie służą jej zmiany polityczne i zainteresowanie medialne wybiórczymi tematami. Podejście do profilaktyki powinno być jak najbardziej holistyczne oraz obiektywne, oparte na merytorycznych przesłankach, a nie interesach poszczególnych lobby. W odpowiednim przygotowaniu ludzi do tego, aby zapobiegali chorobom czy wypadkom, zamiast je później leczyć, bardzo ważny jest na pewno aspekt edukacyjny. Nauka powinna odbywać się jednak nie tylko w szkole, ale również w domu i na przysłowiowej ulicy, za pomocą kampanii outdoor i innych narzędzi promocyjnych docierających w miejsce bezpośredniego oddziaływania na odbiorcę. Naturalnie nie wystarczy sama nauka, społeczeństwo musi mieć także środki technologiczne oraz ekonomiczne do tego, aby korzystać z leków, suplementów czy terapii, które miałyby takie profilaktyczne działanie.

Previous post Jazda na rowerze- korzyści dla zdrowia
Next post Zdrowe przekąski